Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidspistes voor meer kunststofrecyclaat in niet-bouwtoepassingen

Beleidspistes voor meer kunststofrecyclaat in niet-bouwtoepassingen

Met deze studie wil OVAM het huidig gebruik van post-consumer kunststofrecyclaten, afkomstig uit mechanische recyclage, in verschillende sectoren in kaart brengen (in Vlaanderen en daarbuiten) om productcategorieën te identificeren met mogelijk meer potentieel voor de inzet van recyclaat. Hiervoor werd in eerste instantie gekeken naar technische mogelijkheden, huidige volumes in omloop, (kwaliteits-)eisen voor de inzet van recyclaat en belangrijke knelpunten. Vervolgens werden mogelijke beleidsmaatregelen en acties geïdentificeerd om de inzet van recyclaten te verhogen. Analyses zijn gebaseerd op een literatuurstudie, een marktbevraging via gerichte interviews en een continu overleg met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de kunststofsector en de stuurgroep (OVAM, Centexbel-VKC en EY).
Publicatiedatum
April 2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Afval