Advies van de Algemene Raad van de SARC in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over de nieuwe beleidsprioriteiten voor het bovenlokale cultuurdecreet.
Publicatiedatum Juni 2020
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Cultureel erfgoed , Jeugd , Kunsten , Sociaal-cultureel werk