Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsprioriteiten onderwijs en vorming. Bijdrage van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming aan het regeerakkoord 2019-2024

Beleidsprioriteiten onderwijs en vorming. Bijdrage van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming aan het regeerakkoord 2019-2024

Beleidsdocument
juni 2019
Departement Onderwijs en Vorming
Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming detecteerde op basis van een omgevingsanalyse 8 beleidsprioriteiten voor de volgende legislatuur. Binnen die beleidsprioriteiten werden beleidsvoorstellen geformuleerd die elk een bouwsteen vormen om te komen tot de volgende centrale doelstelling: het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, waarbij we streven naar een maximale leerwinst, ideale arbeidsomstandigheden willen scheppen voor alle onderwijsprofessionals en onze onderwijsinfrastructuur willen transformeren tot aangename en moderne leer- en werkplekken.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Onderwijsbeleid en -regelgeving , Vlaamse Regering