Hoe percipiëren de Vlaamse basisscholen en secundaire scholen hun toegenomen autonomie om een eigen schoolbeleid te voeren en beleidslijnen uit te stippelen? Kun je het beleidsvoerend vermogen van scholen meten? Op deze en andere vragen bevat dit rapport een antwoord. Tegelijkertijd worden er ook aanbevelingen voor overheid en scholen/schoolbesturen geformuleerd.
Publicatiedatum
November 2006
Publicatietype
Rapport
Thema's
Secundair onderwijs , Buitengewoon onderwijs , Basisonderwijs
Auteur(s)
Peter Van Peteghem, Paul Mahieu, Thu Dang Kim, Geert Devos, Veronique Warmoes