Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beoordelingskader voor regionaal belangrijke biotopen (RBB) en andere natuurstreefbeelden. Eindrapport

Beoordelingskader voor regionaal belangrijke biotopen (RBB) en andere natuurstreefbeelden. Eindrapport

Onderzoeksrapport
april 2019
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
De natuurstreefbeelden zijn een essentieel element in de toepassing van het geïntegreerd natuurbeheer. Voor deze natuurstreefbeelden wordt de goede toestand gedefinieerd. Via beheer moet namelijk getracht worden de vegetatie in een goede toestand te brengen. Onder goede toestand wordt verstaan dat de vegetatie goed ontwikkeld is en zich op zijn minst in een toestand bevindt waar verstoringsindicatoren beperkt zijn. Bij de ‘niet-goede toestand’ gaat het vaak om romp- en derivaatgemeenschappen of vegetaties met duidelijke indicaties van verstoring. Het rapport is het samenvattende eindrapport van de reeks deelrapporten over het beoordelingskader van regionaal belangrijke biotopen en andere natuurstreefbeelden.
Publicatiedatum
April 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
E. De Bie, J. Wouters, P. Oosterlynck, L. Denys, J. Packet, K. Vandekerkhove, A. Thomaes, L. De Keersmaeker, J. Vanden Borre, D. Paelinckx
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (98)