Het WL-HIC registreert hoogfrequent conductiviteit en temperatuur om de saliniteit in de waterwegen te berekenen op basis van de UNESCO formule. Staalanalyse toont aan dat het verschil tussen berekende UNESCO saliniteit en de werkelijke saliniteit minder dan 5% bedraagt. De continue conductiviteitsensoren die WL-HIC gebruikt om saliniteit berekenen zijn dus representatief voor de werkelijke saliniteit. Enkel voor de laagste zoutgehaltes (< 2‰, nagenoeg zoet water) onderschat de berekende saliniteit sterk de werkelijke saliniteit. Staalanalyse toont verder aan dat voor de verschillende type conductiviteitsensoren het verschil met de referentie over het algemeen minder dan 10% bedraagt. RBR, Valeport en Seaguard sensoren zijn hierbij het meest in overeenstemming met de referentie. Ook de YSI toestellen zijn in goede overeenstemming met de referentie, maar daar is het type kalibratie erg van belang.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
D. Meire, W. Vandenbruwaene, L. De Bruyne, S. Thant, H. Vereecken, S. Claeys, M. Deschamps
Reeks
WL rapporten 17_119_1