Het onderzoeksteam (VITO, WTCB, ASRO) kreeg de opdracht van de OVAM om een Vlaams/Belgisch expertrekenmodel te ontwikkelen voor de evaluatie van de milieugerelateerde materiaalprestatie van gebouwelementen. Doel van dit rapport is een transparant methodologisch kader op te stellen voor dit expertrekenmodel, geheel gebaseerd op de Europese normen voor de milieu-evaluatie van gebouwen, die momenteel ontwikkeld worden binnen CEN TC3501.
Publicatiedatum
Juni 2012
Publicatietype
Rapport
Thema's
Afval