Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bermkartering en beheervoorstellen voor de IJzer, het Lokanaal, het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort en het Kanaal Ieper-IJzer

Bermkartering en beheervoorstellen voor de IJzer, het Lokanaal, het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort en het Kanaal Ieper-IJzer

Rapport
oktober 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
De Vlaamse Waterweg nv zet in op de multifunctionaliteit van haar waterwegen met aandacht voor ecologie en landschappelijke impact. Binnen dit kader streeft De Vlaamse Waterweg nv naar een ecologisch beheer van de bermen langs verschillende waterwegen in het IJzerdistrict.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en milieu
Auteur(s)
Andy Van Kerckvoorde , Luc De Geest