Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit betreffende maatwerk en lokale diensteneconomie. Advies SERV

Besluit betreffende maatwerk en lokale diensteneconomie. Advies SERV

Beleidsadvies
mei 2014
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
De SERV steunt de algemene hertekening van het landschap van de sociale economie en vindt het goed en noodzakelijk dat de minister werk maakt van de uitvoering en operationalisering van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling en het decreet lokale diensteneconomie. Tegelijkertijd merkt de SERV op dat er nog steeds heel wat elementen geen concrete of duidelijke vertaling kregen en nog heel veel punten in een later stadium door de bevoegde minister(s) moeten worden ingevuld.
Publicatiedatum
Mei 2014
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Sociale economie