De Studiedienst van de Vlaamse Regering verrichte internationaal vergelijkend onderzoek op basis van de International Social Survey Programme en zocht antwoorden op de vragen: “Hoe kijkt de werkende bevolking zelf, hier in Vlaanderen en in tal van andere Europese landen, aan tegen (betaald) werk? Hoe belangrijk is arbeid voor hen? Wat is er van belang in een job en treft men deze aspecten ook aan in de huidige baan? Is men tevreden met het werk?” Niet alleen draagt Vlaanderen de rode lantaarn op het vlak van werkzaamheidsgraad bij de 55-64-jarigen, de Vlaamse werkende ouderen blijken ook de laagste score voor globale arbeidstevredenheid te hebben! Om de arbeidstevredenheid, en laten we hopen de werkzaamheidsgraad hoger te krijgen, zal door het beleid en de sociale partners vooral moeten ingespeeld worden op de werkaspecten die de werknemers zelf belangrijk vinden. De hamvraag is dan ook: Welke maatregelen en omstandigheden kunnen een job interessant maken en houden voor de werkende Vlamingen? Wat geeft de Vlaamse werkende het gevoel dat zijn/haar job belangrijk is voor de samenleving?
Publicatiedatum
Februari 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Economie en ondernemen
Auteur(s)
Myriam Vanweddingen
Reeks
SVR-Rapport 2010/1