Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan: Alluviale klei van Schelde- en Maasbekken & Polderklei

Bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan: Alluviale klei van Schelde- en Maasbekken & Polderklei

Oppervlakte­delfstoffen­planning is nodig voor een duurzaam voorraad­beheer. Omdat een aantal elementen zoals ontginnings­wijze en -diepte, economische waarde en toepassings­gebied van de delfstof en geologisch voorkomen grondig kunnen verschillen per delfstoftype, wordt de oppervlakte­delfstoffen­planning georganiseerd aan de hand van een set van bijzondere oppervlaktedelfstoffen­plannen. Die plannen hebben als doelstelling op basis van een realistische en onderbouwde behoeftebepaling te komen tot een afbakeningsproces dat op basis van geologische, ruimtelijke, ecologische en economische afwegingen ontginningsgebieden vaststelt. Het BOD Alluviale klei van Schelde en Maasbekken & Polderklei werd door de Vlaamse Regering op 20 februari 2009 goedgekeurd en heeft betrekking op het grondgebied van de gemeenten: Damme, Diksmuide, Dilsen-Stokkem, Gistel, Knokke-Heist, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Nazareth, Oostende, Oudenaarde, Oudenburg, en Wortegem-Petegem.
Publicatiedatum
Februari 2009
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ondergrond en natuurlijke rijkdommen
Reeks
Bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan