Gedaan met laden. U bevindt zich op: Binnen(ste) buiten

Binnen(ste) buiten

Boek
april 2010
Kinderrechtencommissariaat
Hoe is het gesteld met de rechten van minderjarigen in de jeugdgevangenissen en de gemeenschapsinstellingen? Binnen(ste) buiten belicht de positie en de beleving van jongeren in detentie. Het dossier toetst de interne regelgeving van de instellingen aan de internationale rechtsnormen. Jongeren getuigen hoe ze in detentie hun recht beleven op onderwijs, gezondheid, vrije tijd en menswaardige behandeling. Knelpunten worden blootgelegd. Voor elke rechtswaarborg formuleert het Kinderrechtencommissariaat standpunten en aanbevelingen.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
April 2010
Publicatietype
Boek
Thema's
Gelijke kansen in het onderwijs , Onderwijsbeleid en -regelgeving , Onderwijsinspectie , Onderwijsinstellingen en studieaanbod , Klachten over de overheid , Gelijke kansen en diversiteit , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid , Kinderen en jongeren , Kinderrechten
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, Overheid, Personeelsleden van de Vlaamse overheid
Opmerking

Een aantal aanbevelingen uit dit dossier zijn ondertussen in regels of praktijk omgezet.