Voor het duurzaam maken van landbouw zijn (systeem)innovaties vereist. Het rapport gaat vanuit het theoretische kader over leren in ordes na hoe de pioniersrol van biologische landbouw in de verduurzaming van de landbouw, versterkt kan worden. Een eerste vaststelling is dat de gangbare en de biologische landbouw van elkaar kunnen leren. Een tweede vaststelling is dat in het huidige kennissysteem verschillende leerkansen niet worden gegrepen. Op basis van tien interviews licht het rapport toe hoe de kennisverspreiding en –communicatie om landbouwers efficiënter te laten werken, verbeterd kan worden. Daarnaast staat het ook stil bij hoe de kennisuitwisseling tussen beide landbouwsystemen beter kan lopen, hoe de context een invloed heeft op het omschakelingsproces naar biologische landbouw en hoe het leertraject van biologische landbouwers verloopt.
Publicatiedatum
April 2014
Publicatietype
Rapport
Thema's
Duurzame landbouw
Auteur(s)
Dirk Vervloet, Anne Vuylsteke en Dirk Van Gijseghem