Het rapport beschrijft de ecologische aspecten die in de inrichtingsprojecten van de Vlaamse Landmaatschappij zijn meegenomen.
Publicatiedatum
Juli 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, Natuur- en milieuverenigingen

Vorige edities