Het rapport beschrijft de ecologische aspecten die in de inrichtingsprojecten van de Vlaamse Landmaatschappij tussen 2015 en 2018 zijn meegenomen.
Publicatiedatum Mei 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Inrichting van de open ruimte
Doelgroep Beleidsmedewerkers, Natuur- en milieuverenigingen