Gedaan met laden. U bevindt zich op: Blue deal decreet. Van programma naar structureel beleid. Gezamenlijk advies Minaraad, SERV en SALV

Blue deal decreet. Van programma naar structureel beleid. Gezamenlijk advies Minaraad, SERV en SALV

Advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 1.5.2.1, 1.5.3.2 en 1.6.1.1 van het Waterwetboek. Het voorstel van decreet over de Blue Deal heeft twee hoofddoelen: het streven naar een volledige integratie van het beleid met betrekking tot watertekorten en het zorgen voor meer duidelijkheid omtrent financiering. Minaraad, SERV en SALV formuleren in hun gezamenlijk advies aanbevelingen om die doelstellingen sterker te laten doorwerken.