Het rapport biedt een lijvig en rijk geïllustreerd overzicht van de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in de periode 2012-2015. Diverse partners, experten en teamleden laten hun licht schijnen over de initiatieven, allianties en realisaties die in de voorbije vier jaar tot stand zijn gebracht. Daarbij gaat ruime aandacht naar vertrouwde instrumenten als de Open Oproep, maar ook naar de nieuwe trajecten die werden opgestart: de Pilootprojecten, het samenwerkingsverband Labo Ruimte, ontwerpend onderzoek rond specifieke cases… Het boek is óók het product van een bewogen tijd, waarin het Bouwmeesterschap zélf het voorwerp uitmaakte van een bijwijlen heftig publiek debat en vervolgens van een grondige evaluatie.
Publicatiedatum
April 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ruimtelijke planning , Overheidsgebouwen , Woonbeleid