Het rapport bevat de resultaten van de projecten ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen’ en ‘Bijzondere Broedvogels Vlaanderen’ voor de periode 2013-2018. Hoewel de graad van detail erg verschillend is tussen de soorten, is er toch voldoende informatie om bepaalde, deels terugkerende patronen, te kunnen onderscheiden en te staven met goed onderbouwd cijfermateriaal. In totaal worden in dit rapport 182 soorten besproken. Dit zijn nagenoeg alle in Vlaanderen broedende vogels met uitzondering van enkele weinig verspreid voorkomende exoten.
Publicatiedatum
Augustus 2020
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Glenn Vermeersch, Koen Devos, G. Driessens, Joris Everaert, Simon Feys, M. Herremans, Thierry Onkelinx, Eric Stienen, Filiep T'Jollyn
Reeks
Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (1)