De hoofddoelstelling van het project Brug Binnen Buiten is de duurzame re-integratie van ex-gedetineerden uit de gevangenis van Antwerpen via een verbeterde levenskwaliteit en hogere participatie in de samenleving. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de ondersteuningsnoden van ex-gedetineerden in de moeilijke overgangsperiode die zij doormaken bij vrijlating.
Publicatiedatum Mei 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Welzijn en justitie
Auteur(s) Sylvie Van Dam, Peter Raeymaeckers