Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk. Begeleidingsonderzoek. Begeleidingsonderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media

Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk. Begeleidingsonderzoek. Begeleidingsonderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media

Studie
maart 2019
Departement Cultuur, Jeugd en Media
In het kader van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk 2018-2020 riep het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) het Vlaamse jeugdwerk op om in te zetten op het bouwen van bruggen naar jongeren die vandaag minder bereikt worden door dat jeugdwerk. Ondanks de toenemende diversiteit in de samenleving blijft het jeugdwerk eerder homogeen en nemen doelgroepen in verschillende mate deel aan dat jeugdwerk. Uit het jeugdbewegingsonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat leden en leiding vaak uit intacte gezinnen komen, waarbij de ouders hoger opgeleid zijn en vaker tewerkgesteld zijn. Er is een ondervertegenwoordiging van bepaalde kwetsbare jongerengroepen, zoals kinderen en jongeren in armoede, met een handicap of met een buitenlandse herkomst. Ook het onderzoek naar de vrije tijd van kinderen met een handicap toont aan dat er enorm veel drempels zijn voor de participatie van die kinderen aan het jeugdwerk. De Vlaamse overheid stelt als doel dat alle kinderen en jongeren gelijke kansen moeten krijgen om deel te nemen aan het jeugdwerk, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie, geslacht of handicap.

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Maart 2019
Publicatietype
Studie
Thema's
Jeugd
Auteur(s)
Nathalie Van Ceulebroeck, Els De Ceuster (AP Hogeschool – onderzoeksgroep ISOS)