Gedaan met laden. U bevindt zich op: Burgerschap in Vlaanderen vergeleken : 2004 -2012

Burgerschap in Vlaanderen vergeleken : 2004 -2012

Burgerschap heeft in Vlaanderen een duidelijke plaats in de beleidsvoornemens. Sinds de vorige Vlaamse Regering (2004-2009) wordt de burger een actieve rol toegedicht in de politiek-bestuurlijke context. Ook het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid van de Vlaamse Regering (2009-2014) heeft veel aandacht voor de burger en hoe die staat tegenover de Vlaamse overheid. Het is daarom interessant om na te gaan of en in welke mate het burgerschap in Vlaanderen veranderd is tussen 2004 en 2012. Meer specifiek staat het rapport stil bij de invulling die burgers geven aan dit burgerschap, meer bepaald de gepercipieerde rol van de burger en die van de overheid.
Publicatiedatum
Mei 2014
Publicatietype
Studie
Thema's
Algemeen beeld Vlaanderen , Vlaanderen
Auteur(s)
Dries Verlet, Ann Carton
Reeks
SVR-webartikel, 2014/2