Gedaan met laden. U bevindt zich op: BVR ketenaansprakelijkheid. Advies SERV. Adviescommissie Economische Migratie

BVR ketenaansprakelijkheid. Advies SERV. Adviescommissie Economische Migratie

Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de aan te brengen gegevens bij onderaanneming.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Toegang tot de arbeidsmarkt