In 2011 organiseerden het agentschap Kunsten en Erfgoed, BAM en FARO een lezingenreeks over collectievorming en aankoopbeleid, waar vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, federale, Waalse als buitenlandse instellingen aan het woord kwamen. Bijna maandelijks stond er een lezing op het programma, waarbij meerdere sprekers rond een specifiek thema of invalshoek reflecteerden. Het cahier vormt hiervan het verslag.
Publicatiedatum Juni 2012
Publicatietype Boek
Thema's Cultureel erfgoed