Het rapport bevat relevante cijfers over de corona-impact op het sociaal-economisch weefsel en geeft een brede blik op de impact van de corona-epidemie in België en in Vlaanderen in het bijzonder. Het rapport bevat cijfers over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden, maar ook en vooral over de aanpak van de crisis en de brede impact ervan: sociaal-economisch, maatschappelijk, financieel, op omgeving, e.d. Met de publicatie ervan wil de SERV de transparantie over de corona-epidemie en de impact ervan vergroten en bijdragen aan de lopende en geplande beleidsdiscussies.
Publicatiedatum Juni 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving
Doelgroep Ruim publiek

Gerelateerde publicaties