In een bevraging bij 119 Vlaamse wetenschappers peilde Scivil naar de kennis, meningen en attitudes over citizen science. De resultaten werden vergeleken met een eerdere studie van de Jonge Academie (2015). Hieruit blijkt onder meer dat citizen science aan bekendheid heeft gewonnen, dat betrokkenheid bij een citizen-scienceproject positief correleert met een positieve waardering van citizen science, maar dat wetenschappers ook nog veel nood hebben aan ondersteuning bij de opstart van een eigen citizen-scienceproject. Hierop formuleerde Scivil enkele aanbevelingen.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Wetenschappelijk onderzoek
Opmerking

Het rapport is een initiatief van Scivil, het Vlaamse kenniscentrum voor citizen science, en werd gesubsidieerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid.