De problemen van jongeren zijn soms complex. Het gaat niet alleen over opgroeien, maar ook over wonen, inkomen, school, pedagogische zorg, psychologische bijstand ... Soms zijn meerdere hulpverleners betrokken in één traject en raakt het overzicht zoek. Of weet men niet goed meer wie wat precies doet. Of is er afstemming nodig of geraakt het hulpverleningstraject niet opgestart. Of moet er een perspectief worden uitgewerkt voor hulpverlening na 18 jaar. In die situaties is cliëntoverleg een mogelijkheid. Bedoeling is om concrete afspraken te maken over wie wat zal doen in de hulpverlening, zodat het geheel duidelijker wordt en meer is afgestemd. Meer weten? Bekijk de folder (per regio).
Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Folder
Thema's
Kinderen en jongeren