De publicatie beschrijft de opbouw van de nieuwe codering voor de sedimentologische, fysische en hydrologische metingen van het HIC. De code maakt onderscheid tussen projectgebonden metingen en routinemetingen. De code voorziet karakters voor de locatie van de meting, wat er wordt gemeten en hoe er wordt gemeten. Er is zoveel mogelijk verder gebouwd op een eerste aanzet die in het verleden is uitgewerkt en houdt zo veel mogelijk rekening met bestaande toepassingen en hun regels en beperkingen.
Publicatiedatum September 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s) E. D'Haeseleer, A. Henderick, W. Vandenbruwaene, M. Deschamps, F. Mostaert
Reeks WL rapporten 12_056_2