Gedaan met laden. U bevindt zich op: Complex Project ECA. Extra Containercapaciteit Antwerpen. Deelrapport 2. Toepassing van het multivariate model ten behoeve van de inschatting van de verandering in SSC

Complex Project ECA. Extra Containercapaciteit Antwerpen. Deelrapport 2. Toepassing van het multivariate model ten behoeve van de inschatting van de verandering in SSC

In het kader van het Complex project ECA dient het effect van de stortingen voor het onderhouden van het getijdendok ingeschat te worden. Om het effect op de primaire productie te kunnen inschatten, dient de verandering in de zwevende stof concentratie (SSC) langsheen het Schelde-estuarium gekend te zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een multivariaat model (MVM), waarbij op basis van verklarende parameters de SSC wordt ingeschat. In voorliggend rapport worden de resultaten van het toepassen van het multivariate model op basis van de continue metingen getoond. Aan de hand van de ingeschatte extra onderhoudsbaggervolumes, kan de verandering in SSC langsheen het estuarium bepaald worden. De toepassing van het MVM is gebeurd voor de 3 inrichtingsalternatieven (boemerang, winkelhaak, duplex), waarbij zowel de ruimtelijke als temporele variatie in SSC wordt berekend. Daarnaast werden ook 2 mitigatie-scenario’s doorgerekend. In deze scenario’s werd gedurende 2 maanden een “stortstop” gehanteerd voor de extra stortingen uit het tweede getijdendok (2GTD): het eerste scenario had tot doel de primaire productie in de Boven-Zeeschelde minder te beïnvloeden, het tweede scenario had tot doel de primaire productie in de Westerschelde minder te beïnvloeden. De resultaten zullen gebruikt worden om de ecologische effecten (primaire productie) voor de verschillende scenario’s te begroten.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Plancke, Y., De Maerschalck, B.
Reeks
WL Rapporten 21_128_2