Gedaan met laden. U bevindt zich op: Conferentie na de peiling Nederlands. Nederlands in de 3de graad ASO-KSO-TSO van het secundair onderwijs

Conferentie na de peiling Nederlands. Nederlands in de 3de graad ASO-KSO-TSO van het secundair onderwijs

De Vlaamse overheid organiseert jaarlijks peilingen in het leerplichtonderwijs. De peilingen onderzoeken in welke mate scholen erin slagen om de eindtermen of ontwikkelingsdoelen te realiseren bij hun leerlingen. Er wordt ook nagegaan of scholen hierin sterk van elkaar verschillen. Dat levert belangrijke beleidsinformatie op voor zowel de scholen als de overheid. Na de bekendmaking van de resultaten van een peiling wordt er een open conferentie georganiseerd. In februari 2012 vond een conferentie plaats naar aanleiding van de peiling Nederlands in de derde graad aso, kso en tso van het secundair onderwijs (2010). Het bso ontbreekt in deze peiling omdat de eindtermen daar sterk verschillen van de aso-kso-tso-eindtermen. De brochure bevat de voorstelling van de conferentie en de beleidsaanbevelingen voor het onderwijsveld.
Publicatiedatum
April 2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Eindtermen en ontwikkelingsdoelen , Secundair onderwijs