Gedaan met laden. U bevindt zich op: Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs

Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs

De Vlaamse overheid organiseert jaarlijks peilingen in het leerplichtonderwijs. De peilingen onderzoeken in welke mate scholen erin slagen om de eindtermen of ontwikkelingsdoelen te realiseren bij hun leerlingen. Er wordt ook nagegaan of scholen hierin sterk van elkaar verschillen. Dat levert belangrijke beleidsinformatie op voor zowel de scholen als de overheid. Na de bekendmaking van de resultaten van een peiling wordt er een open conferentie georganiseerd. In mei 2012 vond zo’n conferentie plaats naar aanleiding van de peilingsresultaten wereldoriëntatie in het basisonderwijs. In die peiling werden de domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik getoetst. De brochure bevat een syntheseverslag van de discussies op de conferentie en een lijst met beleidsaanbevelingen voor de verschillende onderwijsniveaus.
Publicatiedatum
April 2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Basisonderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen