Crowdfunding of financiering door het grote publiek is een nieuwe manier om geld bijeen te krijgen om een bepaald project te realiseren. Het is een concept waarbij vele kleine investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om kleine bedragen te investeren in projecten waarbij ze zich betrokken voelen. In de studie wordt het potentieel van crowdfunding voor de individuele land- en tuinbouwer ingeschat.
Publicatiedatum December 2014
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouw- en visserijbeleid