Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cybersecurity-barometer. Cybersecurity-maturiteit bij Vlaamse bedrijven. Situatie 2022

Cybersecurity-barometer. Cybersecurity-maturiteit bij Vlaamse bedrijven. Situatie 2022

De barometer cybersecurity (CS) schetst een wetenschappelijk onderbouwd beeld van de mate waarin Vlaamse bedrijven cybersecurity-maatregelen in hun werking integreren en stoelt op twee cruciale methodologische principes: representativiteit (op basis van een grootschalige, aselecte steekproef) en vergelijkbaarheid (op basis van een gevalideerd meetinstrument in lijn met gelijkaardige Europese vragenlijsten). De mate van cybersecurity-maturiteit van bedrijven wordt in belangrijke mate bepaald door een combinatie van maatregelen.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Ondernemen , Technologie