Het rapport vertrekt vanuit de vaststelling dat het aantal geboorten in België tussen 2010 en 2019 daalde met 11% (van 129.173 naar 115.565). Die daling deed zich in ongeveer gelijke mate voor in alle gewesten: in het Vlaamse Gewest ging het om een daling van 10%, in het Waalse en Brusselse Gewest telkens om een daling van 11%. In het rapport wordt nagegaan hoe die daling in geboorten zich vertaalt in termen van vruchtbaarheid. Het gaat dan om het verwachte totaal aantal geboorten per vrouw of ‘totaal vruchtbaarheidscijfer’. Net als het aantal geboorten daalde ook het totaal vruchtbaarheidscijfer tussen 2010 en 2019 vrij sterk. In gans België ging het om een daling van 1,85 naar 1,58 kinderen per vrouw (-15%). Het Vlaamse en Waalse Gewest kenden in dezelfde periode een vergelijkbare daling (-14%). In het Brusselse Gewest lag die daling nog iet hoger (-17%).
Publicatiedatum
Oktober 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Samenleving en bevolking , Gezin en samenleving
Auteur(s)
Edwin Pelfrene, Martine Corijn, Jan Pickery, Ingrid Schockaert
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2020/5