Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dashboard Levenslang leren

Dashboard Levenslang leren

Studie
december 2023
Departement Werk en Sociale Economie
Het Actieplan van het Partnerschap Levenslang Leren (2021) formuleert 7 grote doelstellingen met 47 bijhorende acties om de drempels in levenslang leren te identificeren, weg te werken en noodzakelijke hefbomen te versterken. Dit onderzoek maakt deel uit van de eerste doelstelling om tot een gedragen kennisagenda over levenslang leren te komen. Daarin formuleerden we de doelstelling om een dashboard Levenslang Leren te ontwikkelen waarop we de belangrijkste indicatoren bijeenbrengen en actualiseren. In het najaar van 2022 lanceerde het Departement Werk en Sociale Economie een dashboard Levenslang Leren. In deze studie gaan we op zoek naar een verdere conceptuele ontwikkeling van het dashboard. We hebben daarbij aandacht voor waar we vandaan komen (verleden), waar we staan (heden) en waarop we ons kunnen/moeten richten (toekomst). Het resultaat omvat een roadmap die als basis kan gebruikt worden om het dashboard verder te ontwikkelen en (de deelname aan) levenslang leren verder meetbaar te maken. Het advies is opgevat als een praktisch, eerder technisch rapport, en bestaat uit zes delen: 1. De inleiding beschrijft de context en het doel van de opdracht, samen met de gehanteerde aanpak. 2. Het deel ‘concepten’ gaat over de inhoud van het dashboard, het conceptueel kader dat als basis dient voor het dashboard. 3. Het deel ‘vormgeving’ gaat over de kenmerken van de ideale vormgeving die het dashboard moet hebben volgens de geconsulteerde stakeholders. 4. Het deel ‘indicatoren & dataverzamelingen - overzicht’ bevat eerst een globaal overzicht van alle indicatoren waarmee het dashboard kan worden ingevuld. 5. Daarna wordt onder ‘indicatoren en dataverzamelingen – per concept’ de voorgestelde indicatoren per concept uit het conceptueel model gegeven. 6. Tot slot volgt de roadmap met plan van aanpak op de korte en middellange termijn. De onderzoekers hebben samen met heel wat stakeholders en het partnerschap levenslang leren een conceptueel model en mogelijke visualisatie ontwikkeld om levenslang leren te meten, op niveau van het individu, de lerende organisatie en de lerende samenleving.
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Werken en leren