Met het Datacharter voor Citizen Science biedt Scivil, het Vlaamse kenniscentrum citizen science (CS), een leidraad aan om bij een citizen-scienceproject tot goed gedocumenteerde data te komen. Het charter is er voor iedereen die een citizen-scienceproject wil opstarten of eraan wil deelnemen, dus zowel projectinitiatoren als deelnemers (citizen scientists) uit alle sectoren van de zogenaamde ‘quadruple helix’ (burgers, overheden,wetenschappelijke instellingen, private organisaties). Een citizen-scienceproject is daarbij elk project dat kennis of inzichten probeert te vergaren op een wetenschappelijk verantwoorde manier, samen met of door burgers.
Publicatiedatum April 2021
Publicatietype Leidraad
Thema's Wetenschappelijk onderzoek