Het handboek gaat over DBFM-projecten. DBFM staat voor Design (ontwerpen), Build (bouwen), Finance (financieren) en Maintain (onderhouden). In een DBFM-project worden het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van openbare infrastructuur of een openbaar gebouw in één overeenkomst aanbesteed en toevertrouwd aan een private partij of een samenwerkingsverband van private partijen. Het boek wil bijdragen tot het ontsluiten en verspreiden van kennis en ervaringen met DBFM-projecten en tot de standaardisering van DBFM-overeenkomsten en de gebruikte terminologie.
Publicatiedatum Januari 2019
Publicatietype Boek
Thema's Overheidsopdrachten
Auteur(s) Kit Van Gestel, Steven Van Garsse, Erik Paquay, Johan Gauderis (samenstellers)