Gedaan met laden. U bevindt zich op: De activering uit de arbeidsongeschiktheid. Maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten

De activering uit de arbeidsongeschiktheid. Maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten

Onderzoeksrapport
november 2016
Departement Werk en Sociale Economie
De re-activering van de personen in primaire arbeidsongeschiktheid of in invaliditeit staat anno 2016 hoog op de politieke agenda. Zowel in de ziekteverzekering als bij de arbeidsbemiddelaars was dit reeds langer een punt van bekommernis en engagement. Getuige daarvan zijn de samenwerkingsverbanden tussen RIZIV, verzekeringsinstellingen, VDAB, GTB, om de zieke beter en sneller terug naar werk toe te leiden. Het is de zaak van het RIZIV, van de VDAB en zijn partners, van de mutualiteiten, vooral van de zieke zelf, en ook van ons allen omdat de inactiviteit omwille van ziekte ook een kost is voor de samenleving. Vanuit deze ruime optiek hebben wij de onderzoeksvraag van de VDAB en het VIONA-programma ingevuld om een sociale kosten-batenanalyse te maken van het samenwerkingsverband tussen de betrokken stakeholders in Vlaanderen. De analyse kan inspirerend zijn voor de discussie in gans het land.
Publicatiedatum
November 2016
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Toegang tot de arbeidsmarkt , Loopbaan , Gelijke kansen arbeidsmarkt , Arbeidsmarkt
Auteur(s)
HIVA, Jozef Pacolet, Annelies De Coninck, Frederic De Wispelaere, Miet Lamberts
Reeks
WSE-onderzoeksrapporten