Gedaan met laden. U bevindt zich op: De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen

Rapport
maart 2024
Statistiek Vlaanderen
Een Satellietrekening Toerisme of TSA (Tourism Satellite Account) is een internationaal erkend instrument ontwikkeld door de OESO, Eurostat en UNWTO. Aan de aanbodzijde brengt een satellietrekening de verschillende noodzakelijke met toerisme verbonden functionele onderdelen van de nationale rekeningen samen. Tegelijkertijd zorgt de satellietrekening ervoor dat dit aanbod verbonden wordt met de vraagzijde en dus met de werkelijke toeristische consumptie. Het rapport schetst de economische betekenis van toerisme in Vlaanderen als resultaat van de berekeningen van de Satellietrekeningen Toerisme in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het eerste deel geeft een beeld van de consumptieve bestedingen van toeristen. In het tweede deel komen de economische indicatoren aan bod: de bruto toegevoegde waarde van de toeristische bedrijfstakken, de directe bruto toegevoegde waarde van toerisme en de tewerkstelling in de toeristische sector. Statistiek Vlaanderen maakt deze satellietrekening tweejaarlijks op. Enkel over het jaar 2020 werd omwille van de covid-pandemie beslist geen TSA op te maken.
Publicatiedatum
Maart 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Toerisme en vrije tijd , Economisch beleid
Auteur(s)
Karolien Weekers
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2024/1