Gedaan met laden. U bevindt zich op: De financiën van de besturen van de eredienst en hun relatie met de lokale overheden (2008-2021)

De financiën van de besturen van de eredienst en hun relatie met de lokale overheden (2008-2021)

Rapport
juli 2023
Agentschap Binnenlands Bestuur
De besturen van de eredienst vormen het buitenbeentje van de lokale besturen in Vlaanderen. In België kan de (federale) overheid erediensten en hun representatief orgaan erkennen. Naast de Rooms-Katholieke eredienst erkent de federale regelgever de Israëlitische, de Protestants-Evangelische, de Anglicaanse, de Islamitisch en de Orthodoxe eredienst. Deze erediensten hebben lokale geloofsgemeenschappen die eveneens erkend kunnen worden, door de regionale overheid (Vlaanderen). Deze nota wil inzicht verschaffen in het financiële reilen en zeilen van de besturen van de eredienst én in de (financiële) verhoudingen tussen die besturen en de (lokale) overheden.
Publicatiedatum
Juli 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lokale besturen