Volgens de laatste bevolkingsprognoses van de Verenigde Naties zou tegen eind oktober 2011 de wereld precies 7 miljard inwoners tellen. Dat is bijna 3 keer zoveel als in 1950: toen waren er 2,5 miljard mensen. Volgens diezelfde prognoses zouden er tegen 2100 10,1 miljard mensen zijn. Dat betekent een extra aangroei van ruim 3 miljard of 44% over een periode van 90 jaar. Omgerekend op jaarbasis gaat het over een gemiddelde aangroei van +0,41%. De studie gaat kort in op de mogelijke achtergronden en de achterliggende oorzaken van de ‘demografische transitie’.
Publicatiedatum
Oktober 2011
Publicatietype
Studie
Thema's
Samenleving en bevolking
Auteur(s)
Ronald Schoenmaeckers
Reeks
SVR - Webartikel, 2011/18