Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Grote Nete en de Grote Laak. Naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei

De Grote Nete en de Grote Laak. Naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei

Studie
oktober 2004
Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water
De brochure bundelt de resultaten van de ecologische inventarisatie en visievorming van het stroomgebied van de Grote Nete en de Grote Laak. De hoofddoelstelling van de visie is om het toekomstige waterbeheer op de aanwezige ecologische potenties in het stroomgebied van de beken af te stemmen. De natuurwaarden van de waterlopen, de oevers en valleien werden daartoe grondig ge?nventariseerd.
Publicatiedatum
Oktober 2004
Publicatietype
Studie
Thema's
Water