De Vlaamse onderwijsinspectie deed een terreinverkenning om een zicht te krijgen op de situatie van de hbo5-opleidingen Verpleegkunde. De hoofdbedoeling was het in kaart brengen van de huidige situatie van het hbo5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen. Die terreinverkenning bestond uit gesprekken in november-december 2020 met diverse betrokkenen, zowel vanuit de hbo5-opleidingen Verpleegkunde als vanuit de hogescholen. Elk van de 20 hbo5-opleidingen Verpleegkunde werd bezocht, weliswaar digitaal omwille van de coronacrisis. De verzamelde gegevens laten toe een beeld te vormen over hoe de hbo5-opleiding Verpleegkunde georganiseerd wordt en informatie te verzamelen over de werking van de scholen. Dit is vooral een beschrijvend rapport, waarin we weergeven hoe de opleidingen er uitzien. De informatie in dit rapport is zinvol voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Het rapport is gericht aan alle actoren betrokken bij de opleidingen hbo5-Verpleegkunde en aan de beleidsmakers. Het wil de beleidsmakers voorzien van recente informatie om doordachte beleidsbeslissingen te treffen. Dit rapport vermeldt ook een aantal beleidsaanbevelingen die geformuleerd werden door de scholen.
Publicatiedatum
Maart 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Onderwijsinspectie