Gedaan met laden. U bevindt zich op: De IUCN Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen

De IUCN Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen

Onderzoeksrapport
september 2016
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Een Rode Lijst geeft een inschatting van de uitsterfkans van een soort door ze te toetsen aan een reeks van bedreigingscriteria. Op basis daarvan worden soorten toegekend aan specifieke Rode Lijst-categorieën. In 2003 stelde de IUCN een aantal specifieke criteria en richtlijnen op voor de opmaak van regionale Rode Lijsten. Er zijn vijf hoofdcriteria om te bepalen of een soort al dan bedreigd is: a) populatietrend, b) verspreiding, c) kleine populatiegrootte, d) zeer kleine populatiegrootte en e) kwantitatieve analyse van de kans op uitsterven. Als een soort voldoet aan bepaalde drempelwaarden voor deze criteria, dan wordt ze opgenomen in de categorieën ‘Ernstig Bedreigd’ (CR), ‘Bedreigd’ (EN), ‘Kwetsbaar’ (VU) of ‘Bijna in Gevaar’ (NT). Een soort kan nog verschuiven van categorie, afhankelijk van de historische trend (hogere categorie indien sterk negatief, bv. van EN naar CR) of een mogelijk ‘reddingseffect’ vanuit naburige regio’s (lagere categorie indien aanwezig, bv. van EN naar VU).
Publicatiedatum
September 2016
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Koenraad Devos, Anny Anselin, Glenn Vermeersch, Eric Stienen, Gerald Driessens, Marc Herremans, Filiep T'Jollyn, Thierry Onkelinx, Dirk Maes
Reeks
INBO.R.2016.11485739