Gedaan met laden. U bevindt zich op: De IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen

De IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen

Onderzoeksrapport
juli 2012
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Rode Lijsten vormen een belangrijk instrument voor het natuurbeleid. Een Rode Lijst geeft een inschatting van de uitsterfkans van een soort door ze te toetsen aan bedreigingscriteria. Het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek (INBO) coördineert sinds het recente Soortenbesluit de opmaak van Rode Lijsten in Vlaanderen. De criteria voor het opstellen van de Rode Lijsten in Vlaanderen worden afgestemd op de internationaal gangbare criteria die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Publicatiedatum
Juli 2012
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Dirk Maes, Wouter Vanreusel, Ilf Jacobs, Koen Berwaerts
Reeks
INBO.R.2012.22