De brochure bundelt de resultaten van de ecologische inventarisatie en visievorming van het stroomgebied van de Kleine Nete en de Aa. De hoofddoelstelling van de visie is om het toekomstige waterbeheer op de aanwezige ecologische potenties in het stroomgebied van de beken af te stemmen. De natuurwaarden van de waterlopen, de oevers en de valleien werden daartoe grondig ge?nventariseerd.
Publicatiedatum
Februari 2005
Publicatietype
Studie
Thema's
Water