Vermaatschappelijking van de zorg verwijst naar het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, …., een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Het boekje beschrijft deze trend in het zorglandschap. Getuigenissen van beleidsmedewerkers en gebruikers geven een beeld van hoe vermaatschappelijking in de praktijk werkt.
Publicatiedatum
December 2013
Publicatietype
Boek
Thema's
Gezondheidszorg , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid