De beleids-en beheercyclus (BBC) is het instrumentarium dat de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken voor de planning (budgettering) en uitvoering (boekhouding) van hun beleid en financiën én voor de rapportering (jaarrekening) daarover. De Vlaamse overheid wil dat de lokale besturen met BBC kunnen voldoen aan de geldende internationale (financiële) normen en rapporteringsverplichtingen in de publieke sector. Het rapport is een eerste analyse van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar de kwaliteit van de beleidsrapporten.
Publicatiedatum
Juni 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lokale besturen