De conceptnota beschrijft de uitdagingen en opdrachten voor Levenslang leren in Vlaanderen en de manier waarop het actieplan Levenslang leren in sterk partnerschap verder zal worden vormgegeven. De vier prioritaire uitdagingen zijn: (1) iedereen leergretig maken; (2) leren toegankelijk maken; (3) vraag en aanbod goed afstemmen; en (4) leren wordt werken en werken wordt leren. Binnen iedere uitdaging met bijhorende opdrachten wordt telkens aandacht besteed aan de sociaaleconomische participatie.

Gerelateerde publicaties