Het rapport gaat dieper in op het geraamde, geconsolideerde, financiële beleid van de vijf Vlaamse provincies zoals dat blijkt uit de meerjarenplannen 2020-2025. De ontvangsten en uitgaven van de vijf provincies en van de twintig autonome provinciebedrijven in hun geheel worden weergegeven en geanalyseerd.
Publicatiedatum
Juli 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lokale besturen , Overheidsfinanciën