Gedaan met laden. U bevindt zich op: De meerjarenplannen 2020-2025 van de Vlaamse lokale besturen. Een blik op de (geraamde) financiële toekomst van de Vlaamse gemeenten

De meerjarenplannen 2020-2025 van de Vlaamse lokale besturen. Een blik op de (geraamde) financiële toekomst van de Vlaamse gemeenten

Rapport
februari 2020
Agentschap Binnenlands Bestuur
Na de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 maakten de gemeentebesturen hun meerjarenplannen 2020-2025 op. Het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 bepaalt dat de Vlaamse lokale besturen een meerjarenplan moeten samenstellen in het eerste jaar van de lokale bestuursperiode volgens de principes van de beleids- en beheercyclus (BBC). Een BBC-meerjarenplan bestaat uit een eerder beschrijvende strategische nota, een financiële nota met verplichte schema’s en een toelichting. De analyse duidt enkele opvallende vaststellingen uit de financiële gegevens van de meerjarenplannen. Ze gaat niet in op de beleidsformulering van de lokale besturen.
Publicatiedatum
Februari 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lokale besturen , Overheidsfinanciën